luni, 10 februarie 2014

Despre alcoolism, cu paharul gol


Despre alcoolism, cu paharul gol

Despre alcoolism, cu paharul gol
 
Dr. CORINA RĂDUCEA - psiholog şi medic specialist cu competenţe în homeopatie, apifitoterapie, terapie florală Bach, ayurveda - "Consumul de alcool a crescut în România la cote îngrijorătoare"

"Femeile depăşesc măsura mai mult decât bărbaţii"

- D-nă dr. Răducea, nu este un secret pentru ni­meni că românilor le place să ducă paharul la gură, chiar şi fără prilejuri aniver­sare. Este al­coolis­mul în Ro­mânia o problemă reală?

- În momentul de faţă, da! Conform statisticilor, consu­mul de alcool în România a crescut constant, până la cote îngrijorătoare. În prezent, sun­tem pe un nedorit loc frun­taş în Europa, luând ca reper numai alcoolul fiscali­zat: 35% din consumul total de alcool, restul fiind produc­ţia "de casă", respectiv vinuri şi băuturi spirtoase realizate în gospodăriile proprii, băute zilnic de un număr mare de români, de la vârste din ce în ce mai fragede! De pildă, dacă luăm ca reper referinţele O.M.S., atunci consu­mul zilnic, timp de minimum 6 luni, a 10 unităţi de alcool pur la femei, respectiv 20 de unităţi de alcool pur la bărbaţi, re­prezintă un risc major pentru sănă­tate. Pornind de la aceste valori, merită ca fie­care consumator de al­cool să-şi cal­culeze singur câte uni­tăţi de al­cool se află în cele două căni mari de vin roşu, cele patru sticle de bere sau 100 ml de ţuică pe care le consumă, chiar da­că nu se îmbată nicio­dată. Impor­tant este să se cu­noas­că tăria, adică alcoole­mia produsului consumat.
Multe femei consumă alcool înainte de culcare ori în solitu­dinea casnică, pe post de relaxant, ca som­nifer sau sti­mu­lent al atenţiei pentru lectură şi conversaţii în me­diul virtual. De multe ori, depăşesc cantită­ţile maxime la care am făcut referire, dar nu se îmbată; prin ur­mare, consideră că alcoolul nu re­prezintă un risc nici pen­tru sănă­tate, nici pentru imagi­nea lor pu­blică. Statistic vor­bind, în Româ­nia, numărul con­sumatorilor de al­cool în exces este mai mare în rân­dul femei­lor, din motive care ţin de me­tabolizarea diferită a alcoolului, valoarea unităţilor de alcool care generează risc fiind mai mică la fe­mei, faţă de bărbaţi!

- Care sunt riscurile la care se expun prietenii alcoolului?
Despre alcoolism, cu paharul golDr. Corina Răducea
 
- Indiferent de motivele care generează pofta de alcool, chiar şi în absenţa stărilor de ebrie­tate, consu­mul zilnic duce la apariţia bolilor cardiovasculare, hepatobiliare, pan­creatice, gas­trice, tiroidiene, neuro­logice, ocu­lare, dar poate să agraveze şi alte afecţiuni cronice. Consu­ma­torii de alcool se mai con­fruntă şi cu tulburări de com­portament, scăderea memoriei, confuzie mentală, tul­burări sexuale, tulburări de somn etc.
Subiectul consumului exagerat de alcool este unul foarte delicat şi de cele mai multe ori este ascuns sau negat. Şi asta, nu doar la nivelul oamenilor obişnuiţi. Am întâlnit mari consumatori de alcool în rândul celor care au atribuţii sociale şi în educarea popu­laţiei - dascăli, medici, preoţi, psihologi, poliţişti, jurnalişti, politicieni, dar din cauza "po­ziţiei lor", tema consu­mului de alcool e mini­malizată. Să nu uităm că pe fondul consu­mului de alcool se produc adevărate tragedii (cri­me, acci­­dente rutiere cu victime, violuri), dar şi fapte antisociale (jafuri, bătăi, distrugeri, inju­rii etc.), majoritatea celor incriminaţi decla­rând ulterior că "alcoolul le-a luat minţile" sau că n-au ştiut ce fac.

- Există remedii alternative pentru stoparea con­sumului de alcool?

- Da, şi chiar merită să promovaţi recomandările următoare, celor care au aceste tendinţe, înainte de in­sta­larea bolilor sau a tulburărilor de comportament.

Melatonina

Tratamentul cel mai nou, din păcate, deloc media­tizat, constă în administrarea de melatonină sau deri­vaţi ai ei, care se găsesc sub formă de suplimente care conţin 3 mg de substanţă activă. Se recomandă câte o capsulă seara, înainte de cul­ca­re. Producătorii atrag atenţia asu­pra hipertensivilor: tratamentul de lun­gă durată poate duce la scă­derea acţiunii medicaţiei specifice. Pen­tru evitarea acestui disconfort, se recomandă să fie întuneric per­fect în dormitor. Melatonina este secre­tată şi în organism, în epifiză, nu­mai în încăperile perfect întu­ne­cate. Lumina de veghe a unei ve­ioze sau lumina televizo­rului, care rămân deschise peste noapte, scad secreţia de melatonină. Con­su­ma­torii cronici de alcool urinea­ză noap­tea, iar din acest motiv, îşi lasă o lumină de veghe, pentru a merge la toaletă. Melatonina este aproape zero în aceste condiţii! Me­latonina are, totodată, exce­len­te proprietăţi antioxidante, anti­can­cerigene şi este un factor anti­îmbătrânire.

Terapia florală Bach

Despre alcoolism, cu paharul gol
 
Pentru eliberarea consumato­rilor de alcool de falsa percepţie a separării faţă de lumea încon­ju­rătoare, terapia florală Bach aduce un beneficiu extraordinar. Ea re­prezintă un instrument tera­peutic complex, care îşi atinge po­tenţialul vindecător, în urma unei consultaţii de specialitate, având ca scop con­ştientizarea emoţiilor negative crea­te de excesul de al­cool, gene­ratoare de dezechi­libru fizic, psihic şi mental. Aşadar, este necesară intervenţia unui spe­cia­list, care să identifice remediile flo­rale cu adevărat utile în terapia cauzelor consumu­lui de alcool.

Fitoterapia

Pedicuţa scade pofta de alcool, indiferent de mo­dalitatea agreată pentru administrare. Se consumă sub­lingual, sub formă pulbere (câte 1 linguriţă de 4 ori pe zi, timp de două săptămâni) sau sub formă de ma­cerat la rece: se amestecă 3 linguri pulbere de plan­tă uscată, cu 3 căni de apă plată şi se lasă la ma­cerat minimum 8 ore. Se consumă întreaga cantitate, de preferat nestrecurată, pe parcursul zilei următoare. Cura se ţine timp de două săptămâni. Nu se va depăşi doza prescrisă, deoarece numeroşii alcaloizi din com­poziţie pot genera stări de intoxicaţie!

Homeopatia

Remediile homeopate sunt cu adevărat utile în tratarea consumului exagerat de alcool, atunci când sunt prescrise după o repertorizare corectă, obţinân­du-se remediul unic constituţional. Înşiruirea unor de­numiri de remedii homeopate antialcoolice nu se poate compara cu remediul personalizat de un medic. Con­sultaţia de specialitate este absolut necesară şi efectul e sigur, cu condiţia ca pacientul să aibă răb­dare, ca în majoritatea terapiilor naturiste.

Acupunctura

Este foarte utilă pentru reglarea energetică a fica­tului şi a pancreasului, suprasolicitate în consumul cronic de alcool. Efectele acestei terapii sunt mult mai bine apreciate de către cei care manifestă deja proble­me neurologice, de tipul polineuropatiilor. Reglarea energetică la nivelul abdomenului creşte încrederea autentică în sine, eliberându-se nevoia de alcool pen­tru depăşirea diferitelor inhibiţii.

Psihoterapia

Foarte importantă în combaterea alcoolismului este şi terapia susţinută de un psiholog, care intuieşte cauzele cognitiv-comportamentale ale consumului exagerat de alcool, ceea ce reprezintă "rădăcina rău­lui", în cazul celor care au tulburări de comportament. Puţini oameni conştientizează că această tendinţă este consecinţa unor traume emoţionale profunde, de multe ori imposibil de povestit. Psihologul, care este antrenat să ofere o perspectivă diferită asupra unei secvenţe de viaţă, oricât de dramatică ar fi, creează contextul unei reprogramări psihice care îi redă în­crederea în sine pacientului, iar de la acest nou nivel, eliberarea de dependenţa de alcool devine mai facilă. De asemenea, prin psihoterapie se reactivează pasiu­nile abandonate în trecut, care devin motivaţii pu­ternice pentru a trăi viaţa cu bucurie.

Respiraţia conştientă
Despre alcoolism, cu paharul gol
 

Un mod simplu şi eficient de echilibrare ener­getică, cu efect şi în alcoolism, este reprezentat de respiraţia alternativă (şedinţe de minimum 30 de minute). Se poziţionează degetele arătător şi mijlociu de la mâna dreaptă în mijlocul frunţii, iar cu degetul mare şi inelar se acoperă pe rând nările, astfel încât să se inspire lent şi profund pe nara dreaptă, în timp ce nara stângă este acoperită cu degetul inelar, apoi se ex­piră lent şi profund pe nara stângă, în timp ce nara dreaptă este acoperită cu degetul mare. Acest exer­ciţiu respirator aduce echilibru, pace interioară, creş­terea imunităţii şi a motivaţiei în viaţă.

D-na dr. CORINA RĂDUCEA poate fi contactată la Centrul de Sănătate şi Viaţă O&D din Bucureşti, str. Luterană nr. 3, sector 1, tel. 031/437.96.29, 0736/49.40.97
 

 
Trimiteţi un comentariu