joi, 27 februarie 2014

Din reţetele d-lui farmacist BOBARU: "Cofeturi" de sănătate

Din reţetele d-lui farmacist BOBARU: "Cofeturi" de sănătate

Din reţetele d-lui farmacist BOBARU: "Cofeturi" de sănătate Foto: Dreamstime (4)
 
- Preparate cu mâna, ca prăjiturile de Crăciun, hapurile, siropurile şi alifiile d-lui farmacist Bobaru sunt cea mai eficientă formă de transformare a plantelor în medicamente -

Se observă, în ultima perioadă, revenirea, în varii domenii, a preparatelor tip manufac­tură, realizate în şarje mici şi vândute direct de către producători. Toamna şi în ajunul sărbătorilor de Crăciun şi de Paşte apar tot mai multe standuri cu pro­duse alimentare, unde producătorul îşi prezintă marfa. Acelaşi fenomen se întâlneşte şi în domeniul sănătăţii, tot mai mulţi bolnavi apelând la tratamentele cu plante medicinale, folosite de străbunii noştri. Terapiile natu­riste tra­diţionale, care au la bază principii active din plante, au con­stituit me­dicaţia de bază în tra­tamentul bolilor umane încă din An­ti­chitate. Mai pot fi, oare, folosite şi astăzi, evitând astfel şi efec­tele, tot mai nu­meroase şi grave, ale medica­men­telor de sinteză? O in­cursiu­ne în farmacia naturii, cu un specialist al ei: far­macistul Ion Bobaru.

- Dacă sute de ani, plantele medici­nale au fost o armă aşa de efi­cientă în lupta cu bo­lile, de ce s-a renunţat la ele, în favoarea medi­ca­men­­telor chi­mi­za­te?

- Principala cauză a declinului tratamen­te­lor naturale este pro­gre­­sul tehnico-ştiin­ţi­fic. Medicina este o ştiinţă născută din sute de observaţii ale me­dicilor şi ale farma­ciş­tilor, care, treptat, au dus la desco­perirea a numeroase remedii de natură vegetală, ani­mală ori minerală. În prima ediţie a "Farma­copeei Române", scrisă la 1862 de farmacistul brăilean C. C. Hepites şi aprobată de domnitorul Alexandru Ioan Cuza, erau prezentate peste 400 de plante medi­cinale şi preparate din plante, recomandate în tratarea majo­rităţii bolilor cunoscute la acele vremuri. Din nefe­ricire, chimia de sinteză a înlocuit în timp multe me­dicamente de origine naturală, pentru că nu se pu­teau acoperi cere­rile de plante medicinale necesare în tratamente, majo­ritatea provenind din flora spontană. Primele medica­mente au fost realizate prin sinteza chimică a princi­piilor active descoperite în plante: atro­pina - din mă­trăgună, scopolamina - din măsela­riţă, papaverina - din mac, digitalina - din degeţel, vincamina - din sas­chiu etc. Din păcate, în prezent, me­dicamentele se fabrică numai din substanţe chimice sintetizate, lucru ce dăunează organismului uman, deoa­rece multe dintre ele nu sunt compatibile cu struc­turile vii.

- Asemenea unui cofetar din poveste, dvs. prepa­raţi manual, în laboratorul farmaciei Faltis, medi­camente după reţete străvechi. Ce v-a în­dem­nat să concuraţi, de unul singur, cu gigan­tica indus­trie a medicamentelor de sinteză?

- Ca farmacist, am căutat mereu să promovez formulele farmaceutice din plante, folosite în tre­cut, ele fiind net superioare în ameliorarea sau tratarea bolilor "moderne". Am readus în actua­litate reţete vechi, care-şi trăiesc "a doua viaţă" şi vă spun sincer că am fost uimit de rezultate. De exemplu: spirtul pentru dureri de oase, indicat în diverse afecţiuni inflamatorii şi reumatice: gon­artroză, artroză, lombosciatică, sau vincamina na­turală din saschiu, sub formă de ceai, sirop sau tinc­tură - eficientă în tratarea afecţiunilor vascu­lare peri­ferice şi centrale. Acum e la mare "modă" folosirea res­veratrolului, care se găseşte în canti­tăţi mari în stru­gurii roşii, respectiv în tescovină. Or, tescovina e mai bogată în resveratrol decât vinul roşu (despre aceasta am vorbit într-un număr anterior al revistei "Formula AS"). Farmacia Faltis procesează tescovină sub formă de pulbere, capsule şi tinctură, fără a-i modifica substanţa activă, iar sub formă de extract moale, se găseşte în diferite si­ro­puri şi creme. Cei care au folosit prepa­ra­tele noastre au observat efi­cienţa net su­perioară a resvera­tro­lului natural, faţă de pro­dusele de sinteză. Vreau să mai adaug că pe acest drum am fost încurajat de regretatul meu pro­fe­sor de tehnică farma­ceu­tică, Dr. Victor Stă­nescu, de la Facultatea de Far­macie din Bu­cureşti, care m-a sfătuit să mă aplec asupra pre­parării manuale de me­dica­mente, în far­ma­cie. Îmi dădea drept exem­plu bijuteriile: cele mai va­lo­roase nu sunt pro­duse în serie, ci reali­zate ma­nual. De altfel, a şi în­fiinţat la facultate un laborator de micro­pro­duc­ţie, loc în care am efectuat şi stagiul de practică. Se confir­mă as­tăzi că a avut dreptate!

Din reţetele d-lui farmacist BOBARU: Reţetele din tratatele vechi sunt readuse la viaţă
 
- Ce avantaje ofe­ră pastilele şi unguen­tele preparate manual, în far­ma­cie?

- Produsele reali­zate într-un laborator de farmacie prezintă avantajul uriaş că se pot individualiza uşor, faţă de cele industriale, în funcţie de fiecare bolnav: "Nu există boli, ci bolnavi", spu­ne un prin­cipiu al me­dicinii holistice. Când medicamentele sunt pre­gătite în cantităţi mici, nu există posibilităţi de sto­care îndelun­gată şi nu trebuie folosiţi agenţi de conser­vare şi sta­bilizare, ca în cazul loturilor mari de me­di­camente realizate industrial, când termenul de vala­bilitate poate fi şi de 2 ani! În sensul acesta, comparaţia dvs. a fost inspirată. Putem face o paralelă între o pră­jitură proas­pătă, făcută în casă, şi una cumpărată de la hyper­mar­ket: diferenţa este semnificativă. La fel, şi pre­pa­ratele naturiste sunt mai compatibile din punct de vedere metabolic cu organismul uman decât cele de sinteză. În sensul acesta, lucrul cel mai important pe care cred eu că îl apreciază solicitanţii de preparate de la far­macia Faltis este acela că pot discuta şi obţine infor­maţii direct de la producătorul medicamentului, cu privire la efecte terapeutice, mod de administrare, reac­ţii adverse etc. Consumul de medicamente în epo­ca modernă este enorm şi de aceea e imposibil ca un bolnav să fie consiliat de fabricantul care a preparat medicamentul. Dar acest lucru a devenit o preocupare cotidiană a mea, ca farmacist.

- Care sunt cele mai frecvente întrebări din partea bolnavilor?

- Speriaţi de avertismentele care însoţesc medica­mentele de sinteză, clienţii noştri se interesează, mai ales, de reacţiile adverse, în special de cele alergice, şi de modul de administrare. Pe prospectele medicamen­telor de sinteză sunt tipărite mai multe contraindicaţii şi reacţii adverse decât acţiunea terapeutică. Chiar şi când în prospect sunt menţionate reacţiile adverse posibile, teama de ele persistă. Şi medicamentele din plante au reacţii adverse, dar de intensitate mai mică, mai uşor de suportat, având în vedere că există o afinitate mai mare a organismului uman cu substanţele vegetale decât cu substanţele sintetizate.
Referitor la modul de administrare, este cunoscut faptul că reuşita sau nereuşita unui tratament depinde de modul în care bolnavul a înţeles sau nu principiul de utilizare a medicamentelor. În termeni medicali şi farmaceutici, se numeşte complianţă sau noncom­plian­ţă. Ne străduim să fim cât mai clari, pentru a ne convinge că s-a înţeles corect modul de administrare şi durata unui tratament. Explicaţiile verbale privind utilităţile terapeutice, modul de folosire sau eve­tualele reacţii adverse ale unui medicament sunt mult mai bine înţelese de cel suferind, decât prin consultarea unui prospect scris. Încrederea pe care bolnavii o au în preparatele noastre se datorează şi faptului că medica­mentele achiziţionate de la farmacia Faltis din Brăila respectă întocmai Regulile de bună practică farma­ceutică prevăzute în Farmacopeea Română, precum şi cerinţele impuse de Regulile de bună practică pentru recoltarea şi procesarea plantelor medicinale.

CATALOGUL PREPARATELOR "FALTIS"

Din reţetele d-lui farmacist BOBARU: Şi în farmacie, tradiţia îşi spune cuvântul
 
Vă voi prezenta în continuare câteva din prepara­tele noastre care sunt cel mai frecvent solicitate, cu menţiunea că acestea sunt compatibile cu medicaţia alopată recomandată de medicii curanţi. Chiar reco­mand ca, acolo unde se impune, să nu se renunţe la me­dicaţia clasică!

TINCTURI ŞI PICĂTURI

Tinctura de saschiu - este recomandată în ate­roscleroză şi degenerescenţă senilă, afecţiuni specifice organismului uman după o anumită vârstă.
Notă: după 65 de ani, în mod preventiv, ar trebui consumate zilnic câte 20 de picături de tinctură de sas­chiu. În mod curativ, doza uzuală este de 20 picături, de două ori pe zi.
Alte recomandări: în combinaţie cu tinctura de iederă, saschiul poate atenua durerile de cap provocate în special de puseurile de hipertensiune arterială. Tinc­tura de saschiu, în combinaţie cu tinctura de gin­seng, de rozmarin şi de ginkgo biloba, constituie un remediu benefic în diferite afecţiuni cerebrale. Amestecul de tinctură de saschiu cu tinctură de păducel este un su­pliment terapeutic în hipertensiunea arterială, comple­tând medicaţia alopată.
Tinctura de castan se foloseşte ca terapie com­plementară, în tratamentul afecţiunilor circulatorii.
Tinctura sedativă, compusă din păducel, vale­riană şi lavandă, este indicată atât pentru stările de ne­li­nişte, cât şi pentru insomnii.
Tinctură compusă - datorită compoziţiei sale, bogată în vitamina C naturală, se poate folosi ca adju­vant în tratamentul psoriazisului, prin stimularea glan­delor suprarenale. De asemenea, ajută la creşterea imunităţii organismului.
Picăturile vasodilatatoare au în compoziţie tinctură de saschiu şi tinctură de ginkgo biloba. Se folosesc ca terapie de prevenţie sau complementară în afecţiunile cardiace şi vasculare.
Notă: Se recomandă ca după vârsta de 65 ani, aceste picături să facă parte din tabietul zilnic, utili­zându-se ca tratament preventiv, câte 20 picături dimi­neaţa, înlocuind sau completând tradiţionala ceaşcă de cafea.
Picăturile antalgice sunt realizate dintr-un ames­­tec de tinctură de saschiu şi de iederă. Sunt reco­man­date ca terapie complementară pentru durerile de cap de natură spastică a vaselor cerebrale, în special în pu­seurile acute de hipertensiune.
Picăturile trofice au în compoziţie saschiu, gin­seng şi rozmarin, iar prin proprietăţile lor terapeutice le sunt indicate persoanelor cu probleme ale siste­mului nervos central.

CREME ŞI UNGUENTE

Îngrijirea tenului a reprezentat, pentru femei, o preocupare permanentă. Cremele au fost printre pri­mele forme farmaceutice folosite.

CREME COSMETICE

Din reţetele d-lui farmacist BOBARU: Plantele transformate în medicamente
 
Crema de faţă antioxidantă conţine coenzima Q10, vitaminele A, E şi ex­tract fluid din coajă şi seminţe de struguri roşii (bogate în res­veratrol), toate introduse într-o bază emolientă. Efectul ei este de stopare a îmbătrâ­nirii te­nu­lui. Această cremă (alifie) se poate folosi alter­na­tiv cu una din cremele de mai jos.
Crema de faţă U (pentru ten uscat) este o cremă nutri­tivă ce completează tratamen­tul topic al cremei de faţă antioxidantă. Conţine ulei de măsline, unt de cacao, sper­manţet, ceară de albine, lano­lină, miere, iar ca parfum, ulei volatil de lavandă.
Crema de faţă M (pen­tru ten mixt) completează tra­tamentul topic al cremei de faţă antioxidantă şi conţine mel glicerinat, ulei de măsli­ne, unt de cacao, spermanţet, ceară de albine, lanolină, iar ca parfumant am folosit uleiul volatil de lavandă.
Crema de faţă G (pentru ten gras) are în compoziţie miere, vitaminele A şi E, în­cor­porate într-o cremă răco­ritoare, pe bază de stearaţi, parfumată cu ulei de lavandă.
Crema de faţă N (pentru ten normal) conţine atât componente ale cremei G, cât şi ale cremei U.
Crema antirid are o compoziţie asemănătoare cremei de faţă antioxidantă, antiîmbătrânire.
Crema antiacneică conţine un antimicotic, un antibacterian, un antialergic, un sicativ, un progestativ şi o cremă hidratantă. Poate fi o alternativă pentru cei la care alte tratamente nu au dat rezultate. Important: înainte de folosirea cremei antiacneice se va curăţa tenul cu Aqua D'Alibouri!
Crema de faţă A (pentru ten pătat) are în compo­ziţie substanţe decolorante ale pielii, încorporate într-o cremă emolientă naturală. Se continuă tratamentul cu aplicarea de creme pentru ten uscat, gras sau normal - în funcţie de tipul de ten specific.

CREME MEDICINALE

Crema pentru ulcer varicos este realizată din­tr-un antibiotic, un sicativ, mel glicerinat, tinctură de muşeţel şi tinctură de hamamelis, toate într-o bază emo­lientă.
Crema pentru varice conţine un antitrombotic ce împiedică închegarea sângelui, un antiinflamator, un anestezic şi extract fluid de castane (contra fragili­tăţii capilare). Extractul fluid de castane se obţine în far­ma­cie, iar materia primă provine din flora spontană, la recoltare participând personalul farmaciei. Aplicarea corectă a acestei creme presupune un masaj uşor al ve­nelor varicoase în fiecare seară, timp de cel puţin două săptămâni, apoi, preventiv, de două ori pe săp­tă­mână, în funcţie de evoluţia bolii. Efectul benefic se va observa prin dispariţia senzaţiei de durere şi de obo­seală la nivelul picioarelor.
Crema anticelulită şi antivergeturi are în com­poziţie un extract moale, obţinut din seminţe de stru­guri roşii şi din frunze de iederă, alături de o com­po­nentă ce măreşte elasticitatea pielii. La acestea se adau­gă coenzima Q10, vitaminele A şi E, încorporate într-o bază de unguent emolientă, alcătuită din ex­ci­pienţi naturali: lanolină, cetaceum, ceară de albine, unt de cacao, ulei de măsline.
Creme antialergice: Micozele sunt cele mai frec­vente boli ale pielii, multe dintre ele fiind şi dificil de tratat. În farmacia noastră preparăm creme, loţiuni şi un­guente pentru combaterea acestor afecţiuni.
Crema pentru călcâie este realizată din sub­stanţe cheratolitice şi cheratoplastice încorporate într-o bază emolientă ce conţine cetaceum, lanolină, ceară albă, unt de cacao.
Crema pentru eritem fesier este fabricată din componente emoliente (unt de cacao, cetaceum, la­no­lină) la care se adaugă un antimicotic, un antibac­terian, un antiinflamator, plus vitaminele A şi B6.
Unguentul pentru escare are, în plus faţă de crema pentru eritem fesier, o componentă sicativă.

PREPARATE ÎMPOTRIVA HEMOROIZILOR

Din reţetele d-lui farmacist BOBARU:
 
Unguentul antihemoroidal conţine un analge­zic, un anestezic, un derivat taninat antiiflamator şi tincturi ratatinante, fiind recomandat în tratamentul hemo­roizilor externi.
Supozitoarele antihemoroidale au aceeaşi compo­ziţie ca unguentul şi tratează hemoroizii interni.
Unguentul pentru fisuri anale şi anite con­ţine în plus faţă de crema antihemoroidală un he­mosta­tic, balsam de Peru şi ichtamolum. Acest unguent este in­di­cat şi pentru hemoroizii sângerânzi.

SIROPURI

Sirop pentru imu­nitate - acest elixir con­ţine un extract fluid obţi­nut din măceşe, cătină şi tescovină, încorporat în miere şi sirop de porto­cale.
Siropul orexigen, prin compoziţia complexă a sub­stanţelor active ex­tra­se din cicoare, măceşe, ginseng, pelin şi viţă-de-vie, în miere de albine, este foarte efi­cient pentru creşterea poftei de mân­care.
Tusostop are în com­poziţie substanţe naturale dezin­fectante, expecto­ran­te (mucolitice), antialer­gice, sedative ale tusei (tinc­tură de ipecac, omag şi iederă).
Siropul energizant are în compoziţie extract fluid de ginkgo biloba, sas­chiu, ginseng, tesco­vină, măceşe şi cătină, în miere de albine şi sirop de portocale. Se fo­lo­seşte ca terapie complementară în stări generale de oboseală fizică şi intelectuală, stres, convalescenţă. Se administrează câte 1 linguriţă pe zi, timp de cel pu­ţin două luni.

PREPARATE DIN TESCOVINĂ

Pulberea din tescovină se foloseşte ca terapie anti­îmbătrânire, datorită conţinutului ridicat de resveratrol, unul dintre cei mai puternici antioxidanţi cunoscuţi. Doza uzuală este de două linguriţe pe zi, ca atare, ames­tecată în iaurt, sau sub formă de ceai (2 linguriţe la 250 ml apă).
Tinctura din tescovină se foloseşte în acelaşi scop. Doza uzuală este de 20 picături, de două ori pe zi.
Capsulele semen vitis vinifera conţin seminţe de struguri fin pulverizate şi se utilizează, ca şi pulbe­rea din tescovină, ca terapie complementară în diferite afecţiuni. Se administrează câte două capsule pe zi.

ALTE PREPARATE

Gelulele cu albastru de metilen. În trecut, albastrul de metilen reprezenta tratamentul de elecţie în infecţiile urinare. Acesta, împreună cu un anti­spas­tic, un antiinflamator şi un hemostatic, se află în com­poziţia gelulelor preparate la Farmacia Faltis. Doza terapeutică: 1 gelulă la 12 ore, asociată cu o cană de ceai de păpădie (Taraxacum officinalis). Durata trata­mentului: de la 10 la 20 de zile.
Siropul împotriva colicilor (pentru copii) con­ţine, printre altele, tinctură de belladonna şi tinctură de busuioc, dozajul variind în funcţie de vârsta copi­lului. Neavând conservanţi sau stabilizatori, termenul de valabilitate este de doar 14 zile.
Din reţetele d-lui farmacist BOBARU:
 
Preparatele contra căderii părului conţin, în funcţie de cauza bolii: un antimicotic, tinctură de nuc, tinc­tură de ardei iute, tinctură de china, acid acetic, chlo­ral hydrat. Tincturile de nuc şi de ardei iute se obţin în laboratorul pro­priu, prin prelucrarea şi pro­cesarea ma­teriilor prime realizate în grădina far­ma­ciei. Soluţia contra căderii părului se foloseşte în prima lună o dată la 3 zile. După prima lună, se reduce utili­zarea la o singură dată pe săptămână, tratamentul tre­buind continuat pe o pe­rioadă de cel puţin trei luni. Se feresc ochii la aplicarea lui.
Apa cosmetică este o soluţie pentru curăţat te­nul, înainte de folosirea cre­melor. Este realizată din apă de melisă şi alte componente naturale.
Apa de faţă pentru ten pătat - con­ţine sub­stanţe ce depigmentează pielea. Se recomandă în cazu­rile apa­riţiei de pete pe ten, din diferite cauze, după care se aplică crema A pentru ten pătat. Se recomandă ca tratamentul să nu du­reze mai mult de 10 zile.
Aqua D'Alibouri (menţionată de Farmacopeea Română sub denumirea de soluţie zinco-cuprică) era des fo­losită în trecut de către bărbaţi, ca lo­ţiune după bărbierit. Astăzi, în acelaşi scop, sunt vân­dute after-shave-uri care conţin multe substanţe chi­mice de sin­teză.
Trochiştii bucofaringieni, consideraţi străbu­nicul Faringoseptului de azi (menţionaţi pentru prima oară în Farmacopeea Română - ed. I, de la 1862), con­ţin tinctură de propolis, tinctură de benzoe, un aneste­zic, ulei volatil de eucalipt şi mentă. Trochiştii se folo­sesc în diferite afecţiuni ale cavităţii bucale şi farin­giene, componentele active pe care le conţin înlăturând disconfortul (dureri, uscăciunea gâtului etc.) provocat de diverse afecţiuni bucale. Determină refacerea mu­coaselor afectate, precum şi uşurarea respiraţiei. Se pot asocia cu unguentul nazal, care combate sindromul de nas înfundat. Se sug 3-4 pe zi, după care nu se mănân­că şi nu se bea nimic, cel puţin o oră. Se recomandă ca ultima folosire să fie seara, înainte de culcare.
Ceaiul din frunze de ginkgo biloba poate fi fo­losit ca tratament complementar în afecţiunile car­dio-vas­culare şi cerebrale, în afecţiunile sistemului nervos ale omului bătrân. Ajută şi în tratamentul ast­mului bronşic şi al congestiei pulmonare, are efect de creştere a acui­tăţii vizuale şi scade evoluţia retinopatiei diabe­tice, are proprietăţi antiinflamatoare, antispastice, antialergice şi antifungice, are un important rol rege­nerator la cei aflaţi în convalescenţă.
Din reţetele d-lui farmacist BOBARU:
 
Notă: Se recomandă ca după vârsta de 65 ani acest ceai să facă parte din tabietul zilnic al fiecăruia.

Pentru informaţii despre procesarea plantelor me­dicinale sau preparatele produse în laboratorul pro­priu, d-l farmacist ION BOBARU poate fi contactat la Farmacia Faltis din Brăila, Calea Galaţi nr. 29, tel. 0239/61.59.31, e-mail: farmaciafaltis@yahoo.com. Gama de preparate poate fi vizualizată şi pe site-ul far­maciei: www.farmaciafaltis.ro.
Farmacia Faltis deţine "Certificat de bună prac­tică farmaceutică pentru pre­pa­rarea medicamente­lor", acor­dat de Cole­giul Farma­ciş­tilor din România.
 

 
Trimiteţi un comentariu